Grupa Prawna TOGATUS to zespół podmiotów uzupełniających się wzajemnie w ramach świadczonych usług i działań, które dotyczą głównie prawnych aspektów życia w obrocie gospodarczym. Wzajemne relacje i powiązania podmiotów występujących w grupie tj.

Kancelarii Radcy Prawnego

, firmy doradczej i windykacyjnej oraz fundacji pozwalają na realizację najbardziej skomplikowanych projektów.

Kadra Grupy to

prawnicy

,

menadżerowie

,

radcy prawni

i
adwokaci
wyspecjalizowani w różnorodnych aspektach świadczenia pomocy prawnej w formule usług prawnych, jak i nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zapraszamy.
All Rights Reserved © Togatus | design: www.designsky.pl